fire

Žaba Corporation Web Pages

Poi je názvem pro míč. Míč, který je zavěšený na šňůře zakončené poutkem pro ruku, která je ovládá. Poi je umění manipulace s objektem spojené s tancem. Poi je spojením pohybu rukou, pohybu těla a pohybu Poi. Stejně tak jako tanec žijí z rytmu. "Poi přináší úlevu a uvolnění mysli." Točení přináší psychické uvolnění. Vyžaduje soustředění a zapojení mnoha smyslů. Poi využívají hmatu, vizuální orientace i sluchových vjemů. Tím se také se zlepšuje jejich používání i při jiných činnostech a zájmech. Rozvíjí postřeh a koordinaci. Zlepšuje orientaci v prostoru. Rozvíjí soustředění se na tělo a Poi. Rozvíjí reflexy, ale také pružnost myšlení a tvůrčí činnost.

Poi pochází z Nového Zélandu od národa Maorů, původního obyvatelstva tohoto ostrova. Maoři jsou národem plným pestrých barev, ručních prací i specifickým tetováním obličeje zvaném moko. Jsou známi nejen svou přátelskou povahou, ale i klidnou myslí a velkým porozumněním. Jejich mýty a legendy vypráví o vzniku Poi jako o spojení dvou bohů.

Točení mělo silný rituální nádech. Ženy tančily pro radost, zpívaly písně společně s Poi, které rozeznívaly jako hudební nástroje rytmickými údery o ruce a dlaně. Naopak muži dávali najevo svým energickým a vytrvalým postojem a obratnou manipulací s Poi svou sílu. V minulosti mnohokrát cestovaly celé skupiny na nové kontinenty, aby ukázaly své dovednosti i jiným národům a otevřely svou bohatou historii celému světu. Zde, pravděpodobně díky těmto misionářským cestám, pramení informace a první známky Poi po celém světě i v Evropě. V současnosti předvádí Poi pouze Maorské ženy, jako součást vystoupení pro veřejnost. Původní Poi byly vyráběné z vodního rákosu. Kořeny sloužily jako základ pro tvorbu hlavy Poi tvaru míče a vlákna sloužila jako základ pro pletenou šňůru, které se připojovala k hlavě. Ty dnešní mají velmi širokou škálu tvarů, materiálů, nehledě na efekty, které je s nimi možné vytvářet. Neslouží jako zvukový instrument, ale podstata točení zůstává stále stejná. Díky způsobu jejich ovládání, které vede k rytmickému pohybu a tanci, díky schopnostem, kterých je třeba k jejich ovládutí.